Technologické zabezpečenie budov

Technologické zabezpečenie budov

Kompletná realizácia technologických zariadení budov
- voda, kúrenie, plyn, MaR, VZT, ELI, klimatizácia.


Správa technologických zariadení

Správa technologických zariadení

Zabezpečovanie plynulej prevádzky technologických zariadení
- servis, údržba, revízie, odborné prehliadky a skúšky


Upratovacie a čistiace služby

Upratovacie a čistiace služby

Upratovanie bytov, domov a polyfunkčných objektov, čistenie priestorov
s komplikovaným prístupom a miest so zvýšeným rizikom úrazu.


Čistenie kanalizácií a odpadov

Čistenie kanalizácií a odpadov

Mobilné vysokotlakové a elektromechanické čistenie kanalizácií a odpadov
- monitoring, lokalizovanie potrubia, kontrola a revízie TV kamerou.


Servisné stredisko TALUX

Servisné stredisko TALUX

Servis a údržba technologických zariadení budov,
kotlov a horákov, kotolní a výmenníkových staníc.


Havarijný dispečing

Havarijný dispečing

Okamžité opravy havarijných stavov
technologických a elektrických zariadení.